Dotacje unijne

GABIT Sp. z o.o. Sp.k. zrealizował projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

- RPPM.02.02.01-22-0395/16-00 [ POBIERZ ]
- RPPM.02.02.01-22-0395/17-00 [ POBIERZ ]